Ford Ranger

Hiện có 7 mẫu xe

Ford RANGER WILDTRAK 2.2l AT 4×4

Giá niêm yết 866.000.000 VND 0901.601.611

 

836.000.000 ₫

Ford RANGER XL 2.2L MT 4×4

Giá niêm yết 634.000.000 VND 0901.601.611

 

600.000.000 ₫

Ford RANGER XLT 2.2L 4X4 MT

Giá niêm yết 790.000.000 VND 0901.601.611

 

745.000.000 ₫

Ford RANGER XLS 2.2L 4X2 MT

Giá niêm yết 659.000.000 VND 0901.601.611

 

630.000.000 ₫

Ford RANGER WILDTRAK 3.2L AT 4X4

Giá niêm yết 925.000.000 VND 0901.601.611

 

890.000.000 ₫

Ford RANGER XLS 2.2L 4X2 AT

Giá niêm yết 685.000.000 VND 0901.601.611

 

655.000.000 ₫

Ford Ranger Wildtrak 2.2L AT 4X2

Giá niêm yết 837.000.000 0901.601.611

 

807.000.000 ₫