Ford Transit

Hiện có 3 mẫu xe

Ford Transit Medium Pack

Giá niêm yết 879.000.000 VNĐ 0901.601.611

 

815.000.000 ₫

Ford Transit Medium

Giá niêm yết 872.000.000 VNĐ 0901.601.611

 

810.000.000 ₫

Ford Transit Luxury

Giá niêm yết 919.000.000 VNĐ 0901.601.611

 

870.000.000 ₫